ფოტოს მიმაგრება

კონტაქტი

Info

დაბადების თარიღი:
ოჯახური მდგომარეობა:სასურველი პოზიციები

გაყიდვები მოლარე-ოპერატორი
კონსულტანტის დამხმარე სერვის ცენტრი
შესყიდვები ფინანსები
მარკეტინგი იურიდიული
ადამიანური რესურსები უსაფრთხოება
ინფორმაციული ტექნოლოგიები სასაწყობე მეურნეობა

სამუშაო გამოცდილება

-

-

განათლება

  • -დან -მდე
    - -
  • -დან -მდე
    - -

კომპიუტერული უნარები

უცხო ენები

მინიმალური ანაზღაურება რაც თქვენთვის იქნება მისაღები

ლარი

თანახმა ხართ დავუკავშირდეთ თქვენს წინა დამსაქმებელს?

დიახ არა

მიუთითეთ ის პირები, რომლებიც გაგიწევთ რეკომენდაციას

მიუთითეთ ნათესავები/მეგობრები ვინც მუშაობს/მუშაობდა უნიკომში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

მწეველი ხართ?

დიახ არა

ნასამართლევი ხართ?

დიახ არა

აზარტული მოთამაშე ხართ?

დიახ არა

თანახმა ხართ გადავამოწმოთ თქვენი ინფორმაცია აზარტულ მოთამაშეთა რეესტრში?

დიახ არა